Teksty dodawane do szuflady

Aby przeglądać oraz do­dawać tek­sty do szuf­la­dy, wy­maga­ne jest za­logo­wanie.

Wymagane zalogowanie.
Jeśli nie masz konta,spróbuj je założyć.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 17:24piórem2 do­dał no­wy tek­st Nie narzędzie a techni­ka [...]

dzisiaj, 17:13angellfall do­dał no­wy tek­st Nie jes­teś wart na­wet [...]

dzisiaj, 17:11angellfall do­dał no­wy tek­st Czasami po pros­tu się [...]

dzisiaj, 16:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wtulona jes­tem­wtwo­je myśli jeszczed­rze­mie [...]

dzisiaj, 16:45yestem sko­men­to­wał tek­st Nad ho­ryzon­tem roz­pościera się [...]

dzisiaj, 16:44yestem sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

dzisiaj, 16:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st ... jak jed­ni nie [...]

dzisiaj, 16:36yestem sko­men­to­wał tek­st W od­po­wie­dzi nie~bo

dzisiaj, 15:43Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Gdybyś mógł znać mo­je [...]

dzisiaj, 15:41Logos sko­men­to­wał tek­st ... jak jed­ni nie [...]