Teksty dodawane do szuflady

Aby przeglądać oraz do­dawać tek­sty do szuf­la­dy, wy­maga­ne jest za­logo­wanie.

Wymagane zalogowanie.
Jeśli nie masz konta,spróbuj je założyć.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 14:03Gaia sko­men­to­wał tek­st Realny

dzisiaj, 13:40karciawiersze do­dał no­wy tek­st Dramatem na­pisa­na część roz­sta­nia. Le­piej [...]

dzisiaj, 13:38Gaia sko­men­to­wał tek­st Duże uczu­cie w ciszy [...]

dzisiaj, 13:36Gaia sko­men­to­wał tek­st Staram się z tym [...]

dzisiaj, 13:22Gaia sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 13:10Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 13:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 13:05Gaia sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 12:55Gaia do­dał no­wy tek­st W te­macie śmier­ci (życia)